Vi hjälper dig på vägen!

Information till våra kunder och leverantörer

Den 1 juli 2023 så kommer Bewa Intraf Fordonsteknik AB att fusioneras ihop med sitt moderbolag Bewa Intraf AB. Detta betyder att samtliga pågående och kommande affärer som ingåtts med Bewa Intraf Fordonsteknik AB kommer övertas av moderbolaget Bewa Intraf AB. Produktionsanläggningen i Uddevalla och samtlig personal kommer fortsätta sitt arbete som tidigare, men i moderbolaget Bewa Intraf AB. Fakturor efter den 1 juli skickas från moderbolaget Bewa Intraf AB. Detta på grund av att Bewa Intraf Fordonsteknik AB upphör att vara ett aktivt företag den 30 juni.

De nya företagsuppgifterna är:

Bewa Intraf AB, Öringvägen 4, 455 33 Munkedal. Organisationsnummer: 556558-7986

För frågor kontakta VD Rikard Delbring

Bewa Intraf AB Logo

Färdtjänst – Skolbuss – HK byggnationer

Munkedal
Bewa Intraf AB Logo

Sjuktransportfordon, specialfordon, färdtjänst, anläggningsfordon, turnéfordon, crossbussar, reparationer, service & ombyggnationer