Logo

Vi anpassar och utvecklar fordon för färdtjänsttrafik

Vi har anpassat och byggt om fordon i 30 år och är nu en av Nordens största påbyggare. Våra anpassningar blir skräddarsydda för just er verksamhet och de krav som fordonen ställs inför. Att från ett färdigt standardfordon bygga om och anpassa ett fordon är det vi brinner för.

För reservdelar och teknisk support under semesterperioden vecka 29-32 ber vi er kontakta nedanstående, med fördel via mail.

Reservdelar och godsavgångar tisdag och torsdag kl. 10.00-13.00 under v. 29 och v. 31-32. V. 30 har vi stängt.
Teknisk support öppet dagligen från kl. 09.00-11.00
. Se kontakter nedan.

Reservdelar och teknisk support v 29

Stefan Gustafsson

0522-65 39 97

stefan@bewaintraf.se

Teknisk support v 30

Magnus Kjelldorff

0522-65 39 87

magnus@bewaintraf.se

Reservdelar v 31

Henrik Turesson

0522-65 39 98

henrik@bewaintraf.se

Teknisk support v 31

Fredrik Thorsson

0522-65 39 96

fredrik@bewaintraf.se

Reservdelar v 32

Roger Karlsson

0522-65 39 89

roger@bewaintraf.se

Teknisk support v 32

Pavlin Peychev

0522-65 39 84

pavlin@bewaintraf.se