Logo

Vi anpassar och utvecklar fordon för färdtjänsttrafik

Vi har anpassat och byggt om fordon i 30 år och är nu en av Nordens största påbyggare. Våra anpassningar blir skräddarsydda för just er verksamhet och de krav som fordonen ställs inför. Att från ett färdigt standardfordon bygga om och anpassa ett fordon är det vi brinner för.

För reservdelar och teknisk support under semesterperioden vecka 29-32 ber vi er kontakta nedanstående, med fördel via mail.

Reservdelar och godsavgångar tisdag och torsdag kl. 10.00-13.00 under v. 29 och v. 31-32. V. 30 har vi stängt.
Teknisk support öppet dagligen från kl. 09.00-11.00
. Se kontakter nedan.

Reservdelar v 29

Stefan Gustavsson

0524-189 97

stefan@bewaintraf.se

Reservdelar v 31

Henrik Thuresson

0522-65 39 86

henrik@bewaintraf.se

Reservdelar v 32

Roger Karlsson

0522-65 39 89

roger@bewaintraf.se

Teknisk support v 28

Fredrik Thorsson

0524-189 96

fredrik@bewaintraf.se

Teknisk support v 29

Magnus Kjelldorf

0522-65 39 87

magnus@bewaintraf.se

Teknisk support v 30

Johan Fandén

0522-65 39 82

Teknisk support v 31-32

Pavlin Peychev

0522-65 39 84

pavlin@bewaintraf.se