Färdtjänstfordon – att känna sig trygg i sitt resande

Att utveckla fordon för färdtjänst ställer höga krav på säkerhet, smidighet och komfort. Det handlar om allt från ledstänger, kontrastmarkerade kanter och halksäkra ytor till utrymme för ben, sitsdjup och/eller ramp- och lyftanordningar.
Vi har under många år byggt färdtjänstfordon och vet hur viktigt det är att resenären känner sig trygg i sitt resande och att säkerhetstänket finns med från start till färdigbyggt fordon. Att utveckla fordon för färdtjänst är en av stommarna i vår verksamhet.

Vi bygger moderna färdtjänstbussar.

Bewa Intraf – våra färdtjänstfordon tjänstgör från norr till söder i Sverige

Fordonen kan byggas som klass 1, luftfjädrad låggolvsbuss med ramp eller som klass 2 och 3 med bakgavellift eller ramp.
Våra fordonsbyggnationer för färdtjänst följer Transportstyrelsens riktlinjer och vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2000 av TÜV Nord Scandinavia AB.