Låggolvsbussen underlättar påstigning för passageraren

Låggolv betyder att det inte finns något trappsteg innanför dörrarna. Man kliver direkt från gatan eller plattformen upp till bussens golv. Detta underlättar för passagerare med nedsatt rörlighet eller barnvagn att ta sig in. Ofta kombineras låggolvsbyggnationen med en ramp.

Byggnation av låggolvsbuss gör vi på allt från mindre minibussar (M1) till medelstora bussar (M2) och kapaciteten varierar från 5-13 passagerare beroende på antalet rullstolsplatser och bussmodeller.
Utvecklingen från vanlig buss till låggolvsbuss löser vi med hjälp av luftfjädring.