Kvalitetsförbättringar driver oss framåt

Bewa Intraf AB – certifierade enligt ISO 9001

Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2008 av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vi valde TÜV Nord Scandinavia AB för detta uppdrag då de har en gedigen inblick i fordonsindustrin.
Vi fokuserar på arbetet med ständiga kvalitetsförbättringar för att svara upp till marknadens ökande krav både vad det gäller produktkvalitet, produktivitet och leveranssäkerhet – vilket driver hela företaget framåt.

Garantivillkor

Garantivillkoren avser byggnation och anpassningar från Bewa Intraf AB och Bewa Intraf Fordonsteknik AB.

Alla byggnationer kommer med 36 månaders garanti och fri körsträcka. Garantitiden börjar gälla från den dag fordonet tas
i bruk enligt Transportstyrelsens register.

Garantin omfattar tillverknings- och materialfel på delar som är monterade / köpta av oss, förutsatt att reparation eller
montering utförs av en av oss godkänd serviceverkstad och med originalreservdelar.

Garantin följer med fordonet och gäller även vid ägarbyte.

Garantin gäller endast om garantivillkoren är uppfyllda.

För reservdelar som går utanför fordonets garanti gäller 6 månaders garantitid.

Garantivillkoren kan helt eller delvis begränsas

Innan påbörjat garantiarbete ska teknisk support kontaktas och ge sitt godkännande, defekta delar skickas till oss inom 30
dagar. Observera att en returfraktsedel endast är giltig i 14 dagar.

Fordonet ska skötas enligt instruktionsbok, servicehäfte och liknande dokumentation. Fordonet ska vara servat enligt
angivet serviceintervall hos en auktoriserad serviceverkstad. Servicebok med stämpel ska kunna uppvisas för beordrade
servicepunkter och en kopia av denna bifogas reklamationsrapporten vid garantiärenden.

Vid påbyggnation av luftfjädring skall servicen utföras av en av oss godkänd serviceverkstad och i enlighet med beordrade
servicepunkter. Underhålls- och servicemanualen / serviceboken från leverantören måste också vara ifylld och stämplad
och en kopia av denna bifogas reklamationsrapporten.

Kunden ska ge en auktoriserad serviceverkstad möjlighet att reparera skada/fel/defekt inom rimlig tidsperiod beroende på
skadans allvar.

Miljöcertifierade enligt ISO 14001

Sedan år 2015 är Bewa Intrafs produktion miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004.
Det betyder att vi har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt för miljöfrågorna vilket också
följer en internationell standard. Genom att regelbundet kartlägga vår miljöpåverkan och
också prioritera de miljöaspekter som är mest betydande kan vi också sätta relevanta miljömål, genomföra och följa upp åtgärder vilket hela tiden driver miljöarbetet framåt. Miljörelaterade investeringar görs därmed där de uträttar mest nytta.

Worker checks quality of truck in garage in uniform

Kontaktperson vid frågor

Linda Wadbring
Kvalitets- och miljöansvarig
0524-189 99
linda@bewaintraf.com

Våra kvalitetsdokument

Ladda ner Kvalitetscertifikat 9001 som PDF

Ladda ner kvalitetspolicy som PDF